Blog SAB Digital

DISKUSNÍ FÓRUM

Dálkový příjem televize a rozhlasu

Dálkový příjem televize a rozhlasu

Základní pojmy o DX DX – navazování spojení na co největší vzdálenosti (DX = „Distance X“, tj. neznámá, velká vzdálenost). DX Sport – nejkvalitnější příjem vzdálených vysílačů a tím pádem i nejlepší navázání spojení je na vyvýšených místech, na kopcích, horách atd. Pokud u navazování spojení překonáváme větší výškové rozdíly, mluvíme již o DX sportu.Přečtěte si více o Dálkový příjem televize a rozhlasu[…]