Historie sbírky


Vznik sbírky historických vozidel v Technickém muzeu v Brně spadá do roku 1971, kdy bylo od Dopravního podniku města Brna převzato 12 historických tramvajových vozů, renovovaných ke 100. výročí MHD v Brně v roce 1969. V následujícím období byl sbírkový fond oboru MHD dále rozšiřován o historická vozidla nejen z Brna, ale i dalších měst. Podařilo se například získat unikátní úzkorozchodné tramvajové vozy provozované v systému regionálních meziměstských drah mezi Ostravou, Bohumínem a Karvinou, dále základní typy motorových a vlečných vozů z Prahy, Bratislavy, Ostravy, Jablonce nad Nisou. Část vozů byla převedena Technickému muzeu od dopravních podniků bezprostředně po jejich vyřazení, další se zachovaly jako chaty či kůlny. Jejich renovace byly prováděny v dílnách jednotlivých dopravních podniků nebo ve specializovaných železničních opravnách. Dnes je ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně celkem 91 vozidel MHD, z toho je 65 kolejových a 26 silničních. Kostru sbírky tvoří prakticky kompletní řada brněnských tramvají od vlečného vozu koňky z roku 1876, přes unikátní parní tramvajovou lokomotivu "Caroline", až po šestinápravový článkový vůz moderní koncepce typu K2 z roku 1977. Ve sbírce historických vozidel MHD nejsou pouze motorové a vlečné vozy osobní dopravy, ale i lokomotivy, nákladní vozy, montážní vozy pro opravy trolejového vedení a další specielní vozidla. Silniční vozidla MHD zastoupena celkem 11 trolejbusy, 11 autobusy a 2 autobusovými vleky z let 1941 až 1996 byla z Líšně posléze přesunuta do depozitních prostor v bývalých kasárnách v Řečkovicích.

S historickými vozidly Technického muzea se lze setkat při předváděcích jízdách u příležitosti Dne otevřených dveří v depozitáři TMB v Řečkovicích, Muzejní noci, či festivalu Brno – město uprostřed Evropy. Prohlídka líšeňského depozitáře je možná pouze v pracovních dnech po telefonické dohodě se správcem v období květen – červen, září – říjen. Za zhlédnutí však určitě stojí i stálé expozice v hlavní budově Technického muzea na Purkyňově ulici, stejně jako další památky ve správě muzea – Stará huť u Adamova, Kovárna v Těšanech, Areál čs. opevnění Šatov, Šlakhamr v Hamrech, Vodní mlýn ve Slupi, či Větrný mlýn v Kuželově. Podrobnější informace o provozní době památek, případně pořádaných akce lze získat na webových stránkách Technického muzea www.technicalmuseum.cz.
Ing. Tomáš Kocman

 

Fotografie na téma sbírky vozidel MHD v TMB:

Foto vozidel TMB

Foto z akcí v Brně

Foto z historie TMB

 

Videa na téma sbírky vozidel MHD v TMB:

Videa z akcí TMB

Videa o DPmB