Aktuality

Výhled na letošní rok v TMB

Datum zveřejnění: 02.03.2015

Letošní rok je bohužel pro Technické muzeum v Brně, a tedy i obor MHD, poznamenán výrazným omezením provozních prostředků na odbornou činnost. Tato situace trvá dlouhodobě a ze strany zřizovatele – Ministerstva kultury ČR – nebyla dosud odpovídajícím způsobem dořešena, přestože prostředky na kulturu byly ve státním rozpočtu navýšeny. V minulých letech se tuto skutečnost dařilo kompenzovat výnosy z výhodných, avšak časově omezených pronájmů, např. některých objektů v areálu řečkovického depozitáře. Na tuto skutečnost bylo Ministersvo kultury ze strany vedení muzea s dostatečným předstihem upozorňováno a jednání v tomto směru nadále probíhají. Jestliže v roce 2014 disponovalo Oddělení vědy a techniky z rozpočtu TMB cca 2,3 mil Kč, z toho obor MHD cca 530 000,- Kč, pak v roce 2015 má toto oddělení půl milionu korun na veškerou muzejní činnost.

Tento stav se bohužel projeví zejména dalším omezení údržby a oprav sbírkových předmětů. Před dokončením je oprava lokomotivy Caroline z větší části hrazená dotací Statutárního města Brna, ačkoliv i v tomoto případě bude část souvisejících nákladů nutné uhradit z rozpočtu muzea. Prioritně budou dále hrazeny nezbytné náklady na technické prohlídky a související údržbu historických trolejbusů a autobusů, tak aby co nejvíce sbírkových předmětů bylo zachováno v provozuschopném stavu. Bylo bohužel nutno přikročit k odstavení vozu koňky, u něhož byla zjištena nadměrná vůle bočního posunu nápravy v ložiscích. Podobně je od konce loňského roku mimo provoz i motorový vůz evid. č. 99. Zde je přičínou značná vůle v tlapových ložiscích trakčního motoru. Požadavek Technického muzea, aby vývaz a prohlídka motorů byl proveden na náklady provozovatele, byl jedním z důvodů k vypovězení a následnému uzavření nové nájemní smlouvy s DPMB. Potřebná oprava dosud nebyla uskutečněna a byl upřednostněn vývaz motorů motorového vozu evid. č. 107. I v tomto případě byl zjištěno poškození motorů (cívky, štítová ložiska) s nutností navýšení přepokládaných nákladů na jejich opravu. Potvrzuje se tak, že provozování historických vozidel, zejména na pravidelné lince, vyžaduje, kromě základní údržby při kontrolních prohlídkách, i častější provádění periodických oprav vyššího stupně. To samozřejmě předpokládá vynaložení finančních prostředků v podstatně větší výši, než dosud. Pokud tyto prostředky nebudou vyčleněny, není možné historická vozidla dále provozovat bez toho, že dojde k jejich trvalému znehodnocení.

Zatím jediné zlepšení situace může přinést schválení žádosti o přidělení prostředků z programu ISO/d na náročné restaurování přívěsu Jelcz PO1. Tento vůz byl v mnulém roce odstrojen, otryskán a jeho vozová skříň byla vyvařena a oplechována. V současnosti probíhá oprava náprav, vzduchových rozvodů a montáž kabeláže. Z prostředků programu ISO by bylo možné přívěs nalakovat a pokračovat v kompletaci, včetně restaurování sedadel. Zároveň by byly zahájeny práce na restaurování autobusu Jelcz 272 MEX.