Aktuality

Fotoreport z DOD v depozitáři MHD v Řečkovicích

Datum zveřejnění: 28.04.2014

Poslední dubnový víkend, 26.-27.4.2014, se v řečkovickém depozitáři Technického muzea v Brně uskutečnil již desátý ročník tradičního dne otevřených dveří. Toto jubileum bylo ve znamení několika změn, k nimž patřil nejen nový název „Přehlídka automobilové techniky“, ale též skutečnost, že bylo poprvé od návštěvníků vybíráno symbolické vstupné 20,- Kč. Za stejnou cenu byly v prodejí i vstupenky na předváděcí jízdy historických autobusů, zejména proto, aby bylo možno regulovat obsazení jednotlivých vozidel. Zájemci si tak mohli zakoupit „jízdenku“ v předprodejí na konkrétní typ autobusu a čas odjezdu. Historické autobusy vyjížděly každou celou hodinu na okružní trasu vedoucí ulicí Terezy Novákové ke smyčce tramvají v Řečkovících, kde odbočily vlevo po trase linky 65 směrem na Palackého náměstí. Odtud pokračovaly ulicí Maříkovou na kruhový objezd u Hypermarketu Globus a přes Ivanovice a ulici Žilkovu zpět do areálu řečkovických kasáren. Po oba dny byly do provozu nasazeny autobusy Karosa T500HB a Praga RND, které v sobotu doplnily vozy Škoda 706 RTO a Karosa ŠL11.305. V neděli pak Škoda 706 RO spolu s Karosou ŠM11.


Vystaveny byly samozřejmě ostatní historické autobusy, trolejbusy Tatra 400 a Škoda 8Tr, užitková vozidla, hasičské automobily a vojenská technika. Akce se dále zúčastnili tradiční hosté z Tatra klubu Kolín a Výtopny Zlíchov s cisternovou Tatrou 111 C7 a štábním přívěsem, autojeřábem Tatra 813 4x4 AD125, Pragou S5T, velitelským hasičským automobilem Tatra 613 a montážním automobilem Škoda 706RT s nástavbou Schörling převzatou od firmy Elektroline. Z Muzea DP hl. m. Prahy ve Střešovicích dorazil pečlivě zrestaurovaný autobus Škoda 706 RO evid. č. 206. Ten byl jako posilový vypraven i na předváděcí jízdy, v neděli v tandemu s jihlavským autobusem téhož typu evid. č. 22 ze sbírky Technického muzea v Brně. Při této příležitosti se uskutečnil závlek do smyčky Řečkovice, hřbitov s fotozastávkou. Na pořizených snímcích lze vysledovat drobné odlišnosti v provedení čel obou autobusů, což dokládá jejich odlišný původ. Pražský autobus je patrně výrobkem továrny Karosa Vysoké Mýto, zatímco ex. jihlavský nese rukopis letňanské Avie. Pouze v neděli přijela ze Zlína i souprava autobusu Škoda 706RTO s přívěsem Karosa B40 Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice.


Nově zrestaurovaný autobus Karosa T500HB měl hned několikanásobnou premiéru. Poprve po dokončení renovace byl představen veřejnosti, svezl své první cestující a samozřejmě poprvé se s jeho ovládáním sžívali i někteří řidiči. Po vykonaných klubových a krajských testacích a zapsaní do registru historických vozidel měl též již své nové veteránské RZ 02V 0702. Pořádané akci přálo opět i počasí, takže se na vystavené veterány přišlo podívat téměř pět tisíc návštěvníků, z toho přibližně tři a půl tisíce platících. Výstava „Přehlídka automobilové techniky“ zahájila sérii tradičních prezentačních akcí, na nichž se bude možno i letos s historickými vozidly MHD setkat. V květnu to byla především Muzejní noc a Setkání ve střední části moravského krasu, tradičně nabitý termíny je i červen. O prvním víkednu 7.-8.6.2014 se uskuteční Parní Olympie, následovat budou oslavy výročí MHD ve Zlíně, kam kromě historických autobusů přijede i trolejbus Škoda 7Tr4, třetí víkend vyjedou historická vozidla do brněnských ulic u příležitosti tradiční Dopravní nostalgie, v neděli i do okolí města na trase Kuřim – Bystrc. V srpnu se na srazu Zlatý bažant představí Karosa T500HB, počátkem září se bude možné povozit historickými autobusy mezi Znojmem, Šatovam a Slupí při Slavnostech chleba. Provozní historické trolejbusy Škoda 6Tr, 7Tr4, 9Tr17, T11, 14Tr01 a 17Tr0 se budou o víkendech v červenci, srpnu a září střídat na historické lince H24 vedené v trase vozovna Komín – Pisárky – Komenského náměstí.


Podívejme se nyní ještě, co se za poslední rok v oboru MHD Technického muzea v Brně událo. Počet historických vozidel již dosáhl magického čísla 100. Počátkem roku 2013 byl do sbírek zakoupen vyřazený autobus Jelcz 272 MEX, nalezený na poli v obci Roseč nedaleko Jindřichova Hradce. Jedná se o autobus z roku 1975 na podvozku Š 706 MTO, tedy s motorem LIAZ M 634 a nápravami Rába s diskovými koly. V dubnu 2013 byl od Karlovarského dopravního muzea převzat kloubový autobus Karosa C744.24 z roku 1990. Dochovaný autobus sloužil v Teplicích u ČSAD BUS Ústí nad Labem, později přejmenovaného na Dopravní podnik Ústeckého kraje. Z provozu byl vyřazen v roce 2008. Spolu s tímto autobusem byl převzat i kropicí automobil Škoda 706 RTH AKV z roku 1959. Park technologických vozidel byl v minulém roce ještě doplněn o skříňový automobil Robur LO 3000 a montážní automobil Praga RN původem z Dopravního podniku České Budějovice. Narozdíl od většiny montážních automobilů tohoto typu se jedná o vozidlo se skříňovou nástavbou vyrobenou podnikem SVA Rousínov. Zachován je samozřejmě v poměrně špatném stavu, avšak celkem kompletní, takže uchování a budoucí renovaci si určitě zaslouží.


Posledním přírůstem, teprve v lednu 2014, se stal autobusový přívěs Jelcz PO1 z roku 1972. Do Technického muzea byl přivezen z okolí Písku již v roce 2002, se zařazením do sbírky se čekalo až do doby zahájení renovace. Po odstrojení byl přívěs otryskán a opatřen mezioperačním antikorozním nátěrem, v letošním roce je ještě v plánu oprava zkorodovaných míst a oplechování. Vůz se i po otryskání nachází v překvapivě dobrém stavu, patrně je původem od armády, takže v běžném provozu zřejmě příliš nejezdil.


Renovační práce pokračují i v případě dalších vozidel. Pro autejářáb Tatra 111 HSC5, jehož nástavba prošla opravou už v roce 2008 ve firmě Multistav v Němčicích nad Hanou, byl zakoupen generálkovaný motor z armádních zásob. Počátkem roku 2014 byla nalakována i renovovaná a vyvařená kabina řidiče. Ta se nyní kompletuje, stejně jako kryt motoru, takže v současnosti se renovace autojeřábu již chýlí k závěru. V trolejbusové vozovně Komín pokračuje dlouhodobá renovace trolejbusu Tatra 401. V jeho případě se pracuje na opravě náprav, zhotoveny byly silentbloky systému odpružení „Duo-flex“ – celkem 52 silentbloků tří rozměrů. Byly objednány nové vzduchojemy, probíhá výměna tlakovzdušných rozvodů a kabeláže na spodku trolejbusu. Repasí procházejí i jednotlivé součástky elektrické výzbroje. Půjde-li vše dle předpokladů, měly by být v letošním roce namontovány nápravy a elektrická výzbroj, což by mohlo vyústit ve zprovoznění trolejbusu. Příští rok by pak mohlo být dokončeno zasklení bočních oken a měla by pokračovat kompletace interiéru.


V prosinci roku 2013 se uskutečnila i částečná renovace tramvaje T3M evid. č. 1594, deponované ve vozovně Medlánky. Ta spočívala v opravě zkorodovaných míst vozové skříně, včetně vysklení oken a ošetření okenních sloupků. Byly zavařeny otvory po tlačítkách poptávkového ovládání dveří, provedeny zpětné úpravy pro montáž původních koncových i směrových světel, obnoven vnější lak a vyměněna poškrábaná okna. V letošním roce byla plánována renovace interiéru, kvůli omezení finančních prostředků k tomu však zatím nedošlo. Předpokládá se uvedení vozu do stavu z první poloviny osmdesátých let, tedy těsně po rekonstrukci na tyristorovou výzbroj. Opravy se pravděpodobně dočká i dva roky odstavená parní tramvajová lokomotiva Caroline. Na opravu kotle a ložisek rozvodu parního stroje i náprav by mělo nakonec poskytnout prostředky samotné město Brno.


Technické muzeum v Brně se též pokusí získat grant z EHP a Norských fondů. Výzva k podání žádostí byla vyhlášena 21.3.2014 a týká se mimo jiné i movitého kulturního dědictví. Lze bohužel očekávat, že podané projekty výrazně převýší alokovanou částku, takže naděje na schválení projektu určitě není stoprocentní. V případě úspěšného výsledku by přidělené prostředky mohly být použity na restaurování parní tramvajové lokomotivy Witkowitz a tramvajového vozu T2 evid. č. 473. Nezbývá než opětovně konstatovat skutečnost, že nadále nejsou ze strany státu vytvořeny podmínky pro zajištění konzervace a restaurování historických vozidel MHD, podobně jako u vozidel železničních. V případě sbírky brněnských tramvají ve správě Technického muzea by svou roli mělo sehrát město Brno či Dopravní podnik města Brna, ale ani z této strany nic nenasvědčuje obratu k lepšímu. Jestliže naši předkové před padesáti lety dokázali v odlišných politických a ekonomických podmínkách zrestaurovat naráz několik unikátních historických tramvají, měli bychom tuto událost oslavit neméně důstojně. Dnes již historické tramvaje T2, T3, K2 i unikátní kropicí tramvaj a čistící vůz Schörling na tuto příležitos již léta čekají v líšeňském depozitáři.

Galerie